MISS MODEL OF THE WORLD 2013

Konkursa nolikums, noteikumi

2011.gada 17.februārī tika izsludināta pirmā konkursa atlases kārta uz starptautisko konkursu Miss model of the World 2011. Konkursa pieteikšanās pirmās kārtas atlasei beigsies 15.jūnijā.

 
Konkursa Miss model of the World atlases noteikumi

1.Konkursā var piedalīties jaunietes no 18-25 gadiem;

2.Konkursa dalībnieces augums nevar būt mazāks par 174 cm;

3.Atlases konkurss notiek divās atlases kārtās:

a) pirmo veic Latvijas pārstāvis, izsludinot pieteikšanos un veicot pēc konkrētiem kritērijiem atlasi;

b) otro atlasi veic Starptautiska žūrija (Starptautiskā konkursa rīkotāji).

4.Lai piedalītos atlases konkursā, pretendētēm:

a) jāaizpilda pieteikums (Vārds, Uzvārds, dzimšanas datums, telefons, kā arī anketa, kas norādīta sadaļā pieteikties konkursam angļu valodā);

b) līdz konkursa beigu pieteikšanās terminam jāpārskaita Ls 5 (vienreizējs maksājums) uz SIA A&J Group  reģ.nr.40103240696, Danske Banka, LV60MARA2041000026915 norēķinu kontu ar norādni "pieteikšanās konkursam Miss Model of the World 2011".

5. Latvijas nacionālā žūrija 1 meneša laikā pēc pieteikuma un punktā 4 minēto nosacījumu izpildes, veic pretendentu atlasi otrajai kārtai;

6. Pretendentei ir pienākums sekot konkursa atlases gaitai, izpildot visus konkursa rīkotāju pieprasījums (papildus fotografiju, informācijas nosūtīšanu);

7.Konkursa atlases rīkotājs nodrošina informācijas apmaiņu ar pretendentēm, publicējot atlases rezultatus šajā mājas lapā;

8. Konkursa atlases rīkotājs iepazīstina ar Starptautiskā konkursa Miss model of the World norisi, noteikumiem un potenciālā darba iespējām Ķīnā;

9. Konkursa pretendentei ir jābūt pilngadīgai, ne mazāk kā 18 gadi uz 2010.gada 01.novembri. Ja pretendentei uz pieteikuma iesniegšanas brīdi ir mazāk par 18 gadiem, tad pretendente iesniedz SIA A&J Group vecāku piekrišanu.

10. SIA A&J Group garantē papildus noteikumu ieviešanu pēc pretendetu ierosinājuma, lai konkursa atlase būtu abam pusēm pieņemama.

 Miss Model of the World starptautiskā konkursa pieteikuma anketa un noteikumi

 Miss Model of the World starptautiskā konkursa noteikumi

 Noteikumi izstrādāti Rīgā, 2011.gada 12.februārī